ÜÇLÜ BİRLİK NEDİR? TESLİS İNANCI

  1. Share
İsa Seni Bekliyor
0

Türk Hristiyanlar olarak üç Tanrı’ya mı inanıyoruz? Tabi ki Hayır, biz de dünyadaki tüm Hristiyanlar gibi sadece bir ve tek olan Tanrıya inanıyoruz. Kutsal Üçlü Birlik içerisinde olan bir ve tek olan Tanrıya inanıyoruz. Peki Kutsal Üçlü Birlik Ne Demek? 

uclu birkligi

Öncelikle bunu tam açıklamaya geçmeden önce İsa Mesih’in dünyaya geliş amacı nedir bunu iyi anlamak gerekiyor. Bu yüzden öncelikle bunu kısa olarak açıklayalım.

Kısa ve özet olarak anlatmak gerekirse Türk Hristiyanlar da dünyadaki tüm Hristiyanlar gibi bir ve tek olan Tanrı’ya inanıyor. Tanrı Eski Antlaşmada önceden bildirmiş olduğu zaman geldiğinde kendisinden ayrı olmayan sözünü göndererek Kutsal Ruh aracılığıyla bakire olan Meryem’den beden aldı ve dünyada insan olarak yaşadı. Evet Hristiyanlar olarak biz Yaratan Tanrı’nın dünyaya insan olarak gelip, ululuğunu ve yüceliğini bırakarak aramızda yaşandığına iman ediyoruz. 

Peki Tanrı neden böyle bir şey yapsın? 

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın bize açıkladığı üzere, İsa Mesih’in gelmesinin nedeni şudur: Başlangıçta bir insanın yani Adem’in itaatsizliği ve günahının sonucunda nasıl tüm insanlara günah kapısı açıldıysa, tekrar denenebilir sıkıntılara ve Baba Tanrı’ya bağlı olarak yaşayan bir insanın, yani İsa Mesih’in Tanrıya itaati ve günahsızlığı ile bu günah kapısını kapatmak Tanrı’nın adaletinin yerine gelmesini sağlamak ve insanları yaratıcısı Tanrı ile tekrar barıştırmaktır. İşte İsa Mesih ‘in dünyaya gelmesinin nedeni budur.

Şimdi Kutsal Üçlü Birliği biraz daha detaylı bakalım. Tanrı kendisini üç farklı şekilde göstermiştir.

 

GÖKSEL BABA

Kimsenin göremediği, dokunulmaz, kimsenin denemeye gücü yetmediği, ayartılamaz olan, Tahtı göklerde olan ve varlığı ile tüm Kutsal Yasaları dolduran ve tamamlayan, Tanrı’nın kendisi olan ebedi Göksel Baba’dır. 

“Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir’’ Yasa’nın Tekrarı 6:4

‘’Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun! ‘’ 2.Korintliler 1:3

TABRI’NIN OĞLU, (BİRİCİK OĞUL,TANRI’DAN AYRI OLMAYAN TANRI’NIN SÖZÜ)

Burası genelde en çok tartışmaya yol açan kısımdır fakat burda Tanrı’nın Oğlu derken İsa Mesih’in asla cinsel yolla elde edilmiş bir çocuk olduğu düşünülmemelidir bu şekilde düşünmek sapkınlıktır. Oysa Kutsal Kitap okuyanlar da bunu bilirler ki, bu doğumun nasıl gerçekleştiği çok net bir şekilde bizlere Tanrı tarafından anlatılmıştır. (Luka 1:26-38 ve Matta 1:18-25)  Buradaki Oğul kelimesi Tanrı ile aynı doğaya sahip olması anlamındadır.  

Bakire Meryemden beden bularak dünyaya gelen, bütün insanlar gibi denenebilir bir şekilde sıkıntılara ve acılara maruz kalabilecek bir şekilde insan olarak gelen, Tanrı’nın yasasını günahsız yaşayarak tamamlayıp insanlarının günahlarının bağışlanması, Adem ile açılmış olan günah kapısının kapatılması, Tanrı’nın adaletinin yerine gelip günahkar olan insanların Tanrı ile barışabilmesi için, kendini haç üzerinde feda eden, üçüncü gün tekrar ebediyete dirilen, Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın kendisi olan ebedi sözüdür. Yani İsa Mesih, Tanrı’dan ayrı olmayan Tanrı’nın sözür, Tanrı’nın sözünü iletmek üzere Tanrı’nın planı dahilinde Tanrı’dan gelmiştir. Bu yüzden aynı doğaya sahip oldukları için Oğul denilmektedir.

‘’Ben ve Baba biriz’’ Yuhanna 10:30

Yani Tanrı’yı Tanrı yapan özün, bedensel olarak bütünlüğü ve doluluğu İsa Mesih’te bulunuyor. Yani Tamamen insan olduğu halde aynı zamanda tamamen, eksiksizce bir ve tek olan Tanrı’nın kendisidir.

‘’Tanrı’nın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor’’ Koloseliler 2:9

Bu ayette ise İsa Mesih’in Baba’dan ve Kutsal Ruh’tan ayrı olmadığını anlıyoruz.

’Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi . Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.’’ Yuhanna 1:1-3

‘’Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük.’’ Yuhanna 1:14

 

KUTSAL RUH

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u Baba ve Oğul’dan çıkan bütün varlığı kaplayan ve dolduran, bütün varlığın içinde bulunan, bütün varlığı ayakta tutan, bütün insanları hakikate ve iyiliğe yönlendiren, İsa Mesih’e iman edenlerin içinde yaşayan, onlara ruhsal hediyeler veren, dinleyen herkese rehberlik eden İsa Mesih’e yani Tanrı’nın Sözüne tanıklık eden ve Tanrı’nın kendisi olan Kutsal Ruh’tur. 

‘’İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum” dedi.’’ Matta 3:16-17

Tek Tanrı’nın derinliklerinde üç farklı şahıs bulunur ve üçü de birlik içerisinde bir ve tek olan Tanrı’dır. 

Sevginin kendisi olan ve Kutsal Üçlü Birlikten oluşan Tanrı, üç şahıs içerisinde ebedi bir ilişkiye sahip ve bu şekilde bütün yaratılış ve bütün insanlar bu ilişkiden, bu sevgiden doğarlar. Biz bu yüzden Yaratılış ve insanlar olarak sevgiye ve bu ilişkiye aç bir şekilde doğuyoruz. Ruhumuz, varlığımız, özümüz Tanrı’ya aç bir şekilde doğuyor ve buna özlemlik çekiyor.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki aslında Kutsal Ruh bir gizemdir. Biz insanlar olarak, insan aklımızla şimdilik bütün detaylarıyla Kutsal Üçlü Birliği kavrayamayacağımızı söylemek yeterince doğal ve normaldir. Bizler Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın bize vermiş olduğu ayetlerle bu Kutsal Üçlü Birliği açıklamaktayız. Fakat Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta bizim anlamamızı ve bilmemizi istediği tek kısım şudur:

‘’Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.’’ Yuhanna 3:16

“O'na iman eden utandırılmayacak”  Romalılar 10:11 

‘’Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı . İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı . İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.’’ Filipililer 2:5-8

İncil.App ile İncil'i kendiniz okuyun. İndirmek için buraya tıklayın veya her hangi bir sorunuz sayfanın aşağısında bulunan Messenger sohbet butonundan veya aşağıdaki bilgileri doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

incil.app indirIletişime geçin